SON DAKİKA

Kanal Urfa
reklam
İsmail Arslan

Say?n vali?ye aç?k mektup!

Say?n vali?ye aç?k mektup!
Bu haber 29 Eylül 2012 - 13:32 'de eklendi

Yakla??k olarak 15 gündür Suriye?nin Tellebyad ilçesinde
ya?anan çat??ma ve bombalar Akçakale ilçesine kadar etkisini gösteriyor.
Akçakaleli vatanda?lar adeta Ölümle burun burun?a. Her an Esat Ordusu
taraf?ndan at?lan bombalar Akçakale?de kimin tepesine dü?ecek diye beklerken,
bugün kafam?z?n üzerine bir bomba dü?tü. Yetkililer ise bu vahim durumun hala
ciddiyetinde de?il gibi. ?lçe?de hepimizin Psikolojisi bozuldu… Bir t?k?rt?
duysak Bomba diye irkiliyoruz yerimizden? Bu ?lçe?nin durumu ne olacak,
belirsiz?

 

San?r?m bu i?in ciddiyetini kavrayabilmek için ?lçe?de bir
evin tepesine bomba dü?ecek ve içinde insanlar ölecek? Sonra önlemler al?nmaya
ba?lanacak! Ama o insanlar bir daha geri gelmeyecek?

 

Art?k bu ilçe Halk?n?n sesini duyun. Bu insanlar ölümü her
saniye her salise ya??yor? Çocuklar?m?z korku içerisinde?

 

Bugün telefonum çald? Arayan bir vatanda? bana çocu?unun
durumunu anlatmaya ba?lad?. Vatanda?, A?abey Çocu?um 9 ya??nda ve ?u an
konu?urken kekelemeye ba?lad?? Doktor?a götürdük Psikolojik dedi? ??te ilçe?de
ya?anan bu olay çocuklar?m?z?n durumunu bariz bir ?ekilde ortaya koyuyor?

 

 

?lçe?nin hali Suriye?de ya?anan olaylardan farks?z? Her gün ölüp,
ölüp yeniden diriliyoruz?

 

Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmas? gerekiyor? Say?n
Valimiz Akçakale?ye gelerek incelemelerde bulundu. Her ?eyin kontrol alt?nda
oldu?unu ifade etti. Say?n Valim! Sizi bir gece Akçakale?de bulunan s?n?ra
yak?n bir evde misafir edebiliriz? Belki o zaman bu durumu daha iyi idrak
edebilirsiniz?

 

Benim kimseyi Günah keçisi ilan etmek gibi bir niyetim yok.
?lçe?de gerek ?lçe emniyet müdürlü?ü, gerekse Askeri birlikler güvenlik
aç?s?ndan önlem alm??. Fakat Bomba- Kur?un Adres sormuyor ki!

 

S?nara yak?n evlerin bo?alt?lmas? gerekiyor? Bunu yaparken
de Devlet olarak bu insanlara gerekli imkânlar? sa?lamak laz?m? Türkiye
Cumhuriyeti Vatanda?? olarak Bizim Suriyeli mülteciler kadar da de?erimiz olsun
art?k?

 

 

Yakla??k olarak 15 gündür Suriye?nin Tellebyad ilçesinde
ya?anan çat??ma ve bombalar Akçakale ilçesine kadar etkisini gösteriyor.
Akçakaleli vatanda?lar adeta Ölümle burun burun?a. Her an Esat Ordusu
taraf?ndan at?lan bombalar Akçakale?de kimin tepesine dü?ecek diye beklerken,
bugün kafam?z?n üzerine bir bomba dü?tü. Yetkililer ise bu vahim durumun hala
ciddiyetinde de?il gibi. ?lçe?de hepimizin Psikolojisi bozuldu… Bir t?k?rt?
duysak Bomba diye irkiliyoruz yerimizden? Bu ?lçe?nin durumu ne olacak,
belirsiz?

 

San?r?m bu i?in ciddiyetini kavrayabilmek için ?lçe?de bir
evin tepesine bomba dü?ecek ve içinde insanlar ölecek? Sonra önlemler al?nmaya
ba?lanacak! Ama o insanlar bir daha geri gelmeyecek?

 

Art?k bu ilçe Halk?n?n sesini duyun. Bu insanlar ölümü her
saniye her salise ya??yor? Çocuklar?m?z korku içerisinde?

 

Bugün telefonum çald? Arayan bir vatanda? bana çocu?unun
durumunu anlatmaya ba?lad?. Vatanda?, A?abey Çocu?um 9 ya??nda ve ?u an
konu?urken kekelemeye ba?lad?? Doktor?a götürdük Psikolojik dedi? ??te ilçe?de
ya?anan bu olay çocuklar?m?z?n durumunu bariz bir ?ekilde ortaya koyuyor?

 

 

?lçe?nin hali Suriye?de ya?anan olaylardan farks?z? Her gün ölüp,
ölüp yeniden diriliyoruz?

 

Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmas? gerekiyor? Say?n
Valimiz Akçakale?ye gelerek incelemelerde bulundu. Her ?eyin kontrol alt?nda
oldu?unu ifade etti. Say?n Valim! Sizi bir gece Akçakale?de bulunan s?n?ra
yak?n bir evde misafir edebiliriz? Belki o zaman bu durumu daha iyi idrak
edebilirsiniz?

 

Benim kimseyi Günah keçisi ilan etmek gibi bir niyetim yok.
?lçe?de gerek ?lçe emniyet müdürlü?ü, gerekse Askeri birlikler güvenlik
aç?s?ndan önlem alm??. Fakat Bomba- Kur?un Adres sormuyor ki!

 

S?nara yak?n evlerin bo?alt?lmas? gerekiyor? Bunu yaparken
de Devlet olarak bu insanlara gerekli imkânlar? sa?lamak laz?m? Türkiye
Cumhuriyeti Vatanda?? olarak Bizim Suriyeli mülteciler kadar da de?erimiz olsun
art?k?

 

 

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA