SON DAKİKA

Kanal Urfa
reklam
İsmail Arslan

Bu S???nmac?lar Bize Maraz Do?urur

Bu S???nmac?lar Bize Maraz Do?urur
Bu haber 17 Temmuz 2012 - 18:00 'de eklendi

Evet de?erli dostlar, Suriye Arap Cumhuriyetinde ya?anan iç
kar???kl?k ve sava? dolay?s?yla binlerce insan sava?tan kaçarak Türkiye?ye
s???nmak zorunda kald?. Türkiye?ye s???nan Suriyeli s???nmac?lar için s?n?r
bölgelerinde Çad?r kentler kuruldu. Bu çad?r kentlerde ?u an itibariyle
yakla??k 40 bin insan bar?nd?r?l?yor. Tabiî ki bunlar?n günlük maliyeti öle
çokta küçümsenecek bir rakam de?il. Sabah, ö?len, Ak?am yeme?inden tutun,
sosyal alanlar?na kadar birçok ayr?nt? dü?ünülmü?. Tabiî ki S???nmac? olarak
ya?amak çok ta kolay bir durum de?il. Fakat Suriye ya?am standartlar?na göre
gerçekten daha lüks?

 

Tabiî ki Türkiye?ye s???nan Suriyeli s???nmac?lar?ndan Bu
çad?r kentlerde ya?amay? be?enmeyen Suriyeli vatanda?larda var. Anlayaca??n?z her
biri ayr? bir dert. Yani dü?ünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin için
Kendi ülkesinde ki insanlar? bir kenara b?rakm??, sizin ya?am standartlar?n?z?
ve ya?ad???n?z olumsuz ?artlar? iyile?tirme çal???yor. Sizde burun
k?v?r?yorsunuz?

 

De?erli dostlar asl?nda bu Suriyeli s???nmac?lar aras?nda
gerçekten çok ma?dur mazlum insanlar var. Fakat di?er bir yanda fantezi olsun
diye Türkiye?ye kaçan ve Çad?r kentlerde huzursuzluk ç?karmaya çal??an iktidar
yanl?lar? da var. Bunlar? ay?klamak öle çokta kolay de?il. Biz Türkiye Cumhuriyeti
olarak insani görevimizi yerine getirmeye çal???yoruz?

 

Bir sava? olsa bizi ilk ba?ta Bu Çad?r kente Bar?nd?rd???m?z,
yedirdi?imiz içirdi?imiz Suriyeli S???nmac?lar vurur bundan emin olun?

 

De?erli dostlar ya?ad???m bir olay? sizlerle payla?mak
istiyorum.

 

Geçti?imiz gün Günübirlik Akçakale s?n?r kaps?ndan
Türkiye?ye geçen bir Suriyeli vatanda??n Çar??da al??veri? yaparken bir esnafla
sohbetine tan?k oldum. Suriyeli Adam Akçakaleli bir esnafa diyor ki bak?n
uçaklar?m?z haz?r yak?nda sizi bombalayaca??z. Bakar m?s?n?z ukalal??a adam
ülkesinde ekmek bulam?yor. Türkiye?ye gelmi? ticaret yaparak para kazan?yor
söyledi?i cümleye bak?n. Bir anda sinirlendim. Elime sopay? al?p bu adam? ?öyle
ba?tan a?a?? indirmek geldi içimden? Sonra sürün Mahkeme kap?lar?nda. Kan? be?
kuru? etmezler için?

 

Neyse k?saca ?unu söylemek gerekirse, Bu Suriyelilerden bize
Dost olmaz? Her ne kadar bizlere dost görünseler de bunlar?n ekmekleri
dizlerinde?

 

Bu yüzden bunlar? kaderlerine terk etmek laz?m?

 

Atalar?m?z?n güzel bir sözü var ?iyi niyet maraz do?urur?  

 

Bunlarda bize maraz do?uracak?

Evet de?erli dostlar, Suriye Arap Cumhuriyetinde ya?anan iç
kar???kl?k ve sava? dolay?s?yla binlerce insan sava?tan kaçarak Türkiye?ye
s???nmak zorunda kald?. Türkiye?ye s???nan Suriyeli s???nmac?lar için s?n?r
bölgelerinde Çad?r kentler kuruldu. Bu çad?r kentlerde ?u an itibariyle
yakla??k 40 bin insan bar?nd?r?l?yor. Tabiî ki bunlar?n günlük maliyeti öle
çokta küçümsenecek bir rakam de?il. Sabah, ö?len, Ak?am yeme?inden tutun,
sosyal alanlar?na kadar birçok ayr?nt? dü?ünülmü?. Tabiî ki S???nmac? olarak
ya?amak çok ta kolay bir durum de?il. Fakat Suriye ya?am standartlar?na göre
gerçekten daha lüks?

 

Tabiî ki Türkiye?ye s???nan Suriyeli s???nmac?lar?ndan Bu
çad?r kentlerde ya?amay? be?enmeyen Suriyeli vatanda?larda var. Anlayaca??n?z her
biri ayr? bir dert. Yani dü?ünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin için
Kendi ülkesinde ki insanlar? bir kenara b?rakm??, sizin ya?am standartlar?n?z?
ve ya?ad???n?z olumsuz ?artlar? iyile?tirme çal???yor. Sizde burun
k?v?r?yorsunuz?

 

De?erli dostlar asl?nda bu Suriyeli s???nmac?lar aras?nda
gerçekten çok ma?dur mazlum insanlar var. Fakat di?er bir yanda fantezi olsun
diye Türkiye?ye kaçan ve Çad?r kentlerde huzursuzluk ç?karmaya çal??an iktidar
yanl?lar? da var. Bunlar? ay?klamak öle çokta kolay de?il. Biz Türkiye Cumhuriyeti
olarak insani görevimizi yerine getirmeye çal???yoruz?

 

Bir sava? olsa bizi ilk ba?ta Bu Çad?r kente Bar?nd?rd???m?z,
yedirdi?imiz içirdi?imiz Suriyeli S???nmac?lar vurur bundan emin olun?

 

De?erli dostlar ya?ad???m bir olay? sizlerle payla?mak
istiyorum.

 

Geçti?imiz gün Günübirlik Akçakale s?n?r kaps?ndan
Türkiye?ye geçen bir Suriyeli vatanda??n Çar??da al??veri? yaparken bir esnafla
sohbetine tan?k oldum. Suriyeli Adam Akçakaleli bir esnafa diyor ki bak?n
uçaklar?m?z haz?r yak?nda sizi bombalayaca??z. Bakar m?s?n?z ukalal??a adam
ülkesinde ekmek bulam?yor. Türkiye?ye gelmi? ticaret yaparak para kazan?yor
söyledi?i cümleye bak?n. Bir anda sinirlendim. Elime sopay? al?p bu adam? ?öyle
ba?tan a?a?? indirmek geldi içimden? Sonra sürün Mahkeme kap?lar?nda. Kan? be?
kuru? etmezler için?

 

Neyse k?saca ?unu söylemek gerekirse, Bu Suriyelilerden bize
Dost olmaz? Her ne kadar bizlere dost görünseler de bunlar?n ekmekleri
dizlerinde?

 

Bu yüzden bunlar? kaderlerine terk etmek laz?m?

 

Atalar?m?z?n güzel bir sözü var ?iyi niyet maraz do?urur?  

 

Bunlarda bize maraz do?uracak?

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA