SON DAKİKA

Kanal Urfa
reklam
İsmail Arslan

Birileri Bizi Kekliyor

Birileri Bizi Kekliyor
Bu haber 11 Nisan 2012 - 16:28 'de eklendi

De?erli dostlar Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Say?n Faruk Çelik, ?anl?urfa Milletvekillerinden Mehmet Akyürek, Abdülkerim Gök, Mahmut Kaçar ve Halil Özcan bir dizi aç?l?? yapmak üzere Akçakale’ye geldi. ?lk olarak Gap Tar?m Lisesinin aç?l???, ard?ndan 100 yatakl? devlet hastanesinin temelini att?lar. Daha sonra Sodes Projesi kapsam?nda yap?lan Kültür, sanat ve müzik evinin aç?l???n? gerçekle?tirdiler. Buraya kadar her ?ey gayet normaldi. Ta ki Bir bar?? yeme?ine kat?lmak üzere Akçakale’ye ba?l? U?urta? köyüne gidene kadar.

 

Akçakale’ye ba?l? U?urta? köyüne gitmek üzere Hemen, hemen ?anl?urfa’n?n birçok siyasileri ve bürokratlar? makam araçlar?yla köye gitmek üzere yola koyuldular. Tabi ki bir bas?n ordusu da arkalar?nda. Köye gitmek için Akçakale-Suruç yolu tarihi bir konvoya ev sahipli?i yapt?. 60 km’lik yol bir türlü bitmek bilmedi. Yollar adeta köstebek yuvas?na dönmü?. ?ahsen ben o yoldan geçerken kendi ad?ma çok utand?m. Utanmayan birileri varsa onu bilmem…

 

Köstebek yuvas? yolda, Say?n Vali Celalettin Güvenç’in Gap Tar?m Lisesinde yola ç?kmadan yar?m saat önce yapt??? çok manidar bir konu?ma birden hemen akl?ma geldi. Say?n Vali; “Hiçbir susuz, yolsuz köy b?rakmayaca??z. Hatta köylerimizin içini bile parke ta?larla dö?eyece?iz.”demi?ti. Bu yolun halini gördükten sonra pekte inand?r?c? gelmedi bana. Siz olsan?z inan?n bu yolu gördükten sonra sizde inanmazd?n?z…

 

Yolda giderken, Karayollar? onar?m ekibi araçlar?n? gördüm. Hani Bakan, milletvekilleri geçecek ya çal??ma yap?yorlar güya. Siz onu bizim külahl?m?za anlat?n. Y?llard?r u?ramad???n?z yol bugün mü akl?n?za geldi…

 

Say?n Bakan ve milletvekillerimiz o yoldan giderken ne dü?ündüler diye çok merak ediyorum. Belki de makam araçlar? köstebek yuvas?na dönen yollardan etkilenmiyor diye fark etmemi?te olabilirler. Ya da makam araçlar?nda bulunan 3 numara siyah filmlerden dolay? yolu görmemi?te olabilirler…

 

Umut ediyorum ki Say?n Bakan Faruk Çelik bu yolun durumunu görünce, Karayollar? bölge müdürünü aray?p iyi bir ha?lama yapm??t?r…

 

 

Zaten bölge Milletvekillerinden pekte hay?r yok… Zaten var olan projeleri bizlere süsleyip, allay?p, pullay?p müjdeliyorlar. ?lçeye yap?lacak olan projeleri siz milletvekili olmadan önce biz zaten biliyoruz. Bunlar? b?rak?nda sizin hurcunuzda ne var onu müjdeleyin insanlara…

 

 Yoksa var olan projeleri bizlere müjdeleyip, bizleri keklemeyin…

De?erli dostlar Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Say?n Faruk Çelik, ?anl?urfa Milletvekillerinden Mehmet Akyürek, Abdülkerim Gök, Mahmut Kaçar ve Halil Özcan bir dizi aç?l?? yapmak üzere Akçakale’ye geldi. ?lk olarak Gap Tar?m Lisesinin aç?l???, ard?ndan 100 yatakl? devlet hastanesinin temelini att?lar. Daha sonra Sodes Projesi kapsam?nda yap?lan Kültür, sanat ve müzik evinin aç?l???n? gerçekle?tirdiler. Buraya kadar her ?ey gayet normaldi. Ta ki Bir bar?? yeme?ine kat?lmak üzere Akçakale’ye ba?l? U?urta? köyüne gidene kadar.

 

Akçakale’ye ba?l? U?urta? köyüne gitmek üzere Hemen, hemen ?anl?urfa’n?n birçok siyasileri ve bürokratlar? makam araçlar?yla köye gitmek üzere yola koyuldular. Tabi ki bir bas?n ordusu da arkalar?nda. Köye gitmek için Akçakale-Suruç yolu tarihi bir konvoya ev sahipli?i yapt?. 60 km’lik yol bir türlü bitmek bilmedi. Yollar adeta köstebek yuvas?na dönmü?. ?ahsen ben o yoldan geçerken kendi ad?ma çok utand?m. Utanmayan birileri varsa onu bilmem…

 

Köstebek yuvas? yolda, Say?n Vali Celalettin Güvenç’in Gap Tar?m Lisesinde yola ç?kmadan yar?m saat önce yapt??? çok manidar bir konu?ma birden hemen akl?ma geldi. Say?n Vali; “Hiçbir susuz, yolsuz köy b?rakmayaca??z. Hatta köylerimizin içini bile parke ta?larla dö?eyece?iz.”demi?ti. Bu yolun halini gördükten sonra pekte inand?r?c? gelmedi bana. Siz olsan?z inan?n bu yolu gördükten sonra sizde inanmazd?n?z…

 

Yolda giderken, Karayollar? onar?m ekibi araçlar?n? gördüm. Hani Bakan, milletvekilleri geçecek ya çal??ma yap?yorlar güya. Siz onu bizim külahl?m?za anlat?n. Y?llard?r u?ramad???n?z yol bugün mü akl?n?za geldi…

 

Say?n Bakan ve milletvekillerimiz o yoldan giderken ne dü?ündüler diye çok merak ediyorum. Belki de makam araçlar? köstebek yuvas?na dönen yollardan etkilenmiyor diye fark etmemi?te olabilirler. Ya da makam araçlar?nda bulunan 3 numara siyah filmlerden dolay? yolu görmemi?te olabilirler…

 

Umut ediyorum ki Say?n Bakan Faruk Çelik bu yolun durumunu görünce, Karayollar? bölge müdürünü aray?p iyi bir ha?lama yapm??t?r…

 

 

Zaten bölge Milletvekillerinden pekte hay?r yok… Zaten var olan projeleri bizlere süsleyip, allay?p, pullay?p müjdeliyorlar. ?lçeye yap?lacak olan projeleri siz milletvekili olmadan önce biz zaten biliyoruz. Bunlar? b?rak?nda sizin hurcunuzda ne var onu müjdeleyin insanlara…

 

 Yoksa var olan projeleri bizlere müjdeleyip, bizleri keklemeyin…

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA