SON DAKİKA

Kanal Urfa
reklam
İsmail Arslan

Ölüm De?il, Çözüm ?stiyoruz!

Ölüm De?il, Çözüm ?stiyoruz!
Bu haber 15 Mart 2012 - 13:37 'de eklendi

Uzun bir k?? mevsimini ard?ndan havalar art?k yava?, yava? ?s?nmaya ba?lad?. Birkaç ay sonra bölgede çöl s?caklar?n? ya?amaya ba?layaca??z. Asfalt üstünde yumurta pi?irip gazetelere man?et olaca??z. A??r? s?caklardan dolay? bunal?p kendimizi serin ve gördü?üm küçük bir su göletlerine ataca??z. Küçük çocuklar?m?z gördükleri minicik su havuzlar?na dalacak. Baz? çocuklar?m?z ise Allah göstermesin büyük Kanallarda serinlemek u?runa can verecek…

“Bayram de?il seyran de?il eni?tem beni niye öptü” bu yaz?da nereden ç?kt? diye içinizden söylenebilirsiniz…

 Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Bölgemiz yaz aylar?nda çekilmez oluyor. Fakat Bölgede insanlar?n serinleyebilecekleri çok az say?da havuzlar?m?z var. Bölgede insanlar?n serinleyebilecekleri havuzlar?n yap?lmas? gerekiyor. Bu yüzden yetkililerin bu konuda bölgede ciddi projeler yapmas? laz?m. Yoksa her yaz oldu?u gibi bu yaz da minicik bedenler derin ve serin sularda hayata belki de veda edecekler. Sonra ahlar… Vahlar ba?layacak… Ama minik bedenler bir daha geri gelmeyecek…

Her geçen y?l yaz aylar?nda, bölgede ki gazetelerde, Televizyonlarda boy, boy gazete man?etleri ile uyand?k. “Kanal bir can ald?”, “Minik bedeni derin sularda kayboldu”, “serinlemek isterken can?ndan oldu” gibi haberlere hiçte yabanc? de?iliz…

??te bölgedeki bu ac? tablo bizlere bölgenin ne kadar vahim bir durumda oldu?u bariz bir ?ekilde gösteriyor. Buna ra?men yetkililer, yeteri derece de bölgede gereken önlemleri alm?yor maalesef. Çocuklar?m?z yine Gördükleri pis at?k sularda serinlemeye çal??acak. Pamuk tarlas?nda ?rgatl?k yapan insanlar serinlemek u?runa pamuk tarlas?n?n yan?ndan geçen kanallara girecek… Sonuç ise, dü?ünmek bile ürkütüyor insan?…

Son olarak ?unu söylemek gerekirse, ?anl?urfa ve ilçelerinde, Yerel yönetimler ve kaymakaml?klar kendi bölgelerindeki alanlarda gerekli önlemleri almalar? ve bölgelerinde insanlar?n serinleyebilecekleri alanlar? olu?turmalar? gerekiyor… Aksi takdirde yine bu yaz aylar?nda da kanallar da bo?ulma olaylar? ya?anacak. Birçok insan hayata veda edecek… Bizden hat?rlatmas?… Son pi?manl?k fayda vermez…

“En büyük yat?r?m insan merkezli yap?lan yat?r?mlard?r”

Sayg?lar?mla…

 

Uzun bir k?? mevsimini ard?ndan havalar art?k yava?, yava? ?s?nmaya ba?lad?. Birkaç ay sonra bölgede çöl s?caklar?n? ya?amaya ba?layaca??z. Asfalt üstünde yumurta pi?irip gazetelere man?et olaca??z. A??r? s?caklardan dolay? bunal?p kendimizi serin ve gördü?üm küçük bir su göletlerine ataca??z. Küçük çocuklar?m?z gördükleri minicik su havuzlar?na dalacak. Baz? çocuklar?m?z ise Allah göstermesin büyük Kanallarda serinlemek u?runa can verecek…

“Bayram de?il seyran de?il eni?tem beni niye öptü” bu yaz?da nereden ç?kt? diye içinizden söylenebilirsiniz…

 Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Bölgemiz yaz aylar?nda çekilmez oluyor. Fakat Bölgede insanlar?n serinleyebilecekleri çok az say?da havuzlar?m?z var. Bölgede insanlar?n serinleyebilecekleri havuzlar?n yap?lmas? gerekiyor. Bu yüzden yetkililerin bu konuda bölgede ciddi projeler yapmas? laz?m. Yoksa her yaz oldu?u gibi bu yaz da minicik bedenler derin ve serin sularda hayata belki de veda edecekler. Sonra ahlar… Vahlar ba?layacak… Ama minik bedenler bir daha geri gelmeyecek…

Her geçen y?l yaz aylar?nda, bölgede ki gazetelerde, Televizyonlarda boy, boy gazete man?etleri ile uyand?k. “Kanal bir can ald?”, “Minik bedeni derin sularda kayboldu”, “serinlemek isterken can?ndan oldu” gibi haberlere hiçte yabanc? de?iliz…

??te bölgedeki bu ac? tablo bizlere bölgenin ne kadar vahim bir durumda oldu?u bariz bir ?ekilde gösteriyor. Buna ra?men yetkililer, yeteri derece de bölgede gereken önlemleri alm?yor maalesef. Çocuklar?m?z yine Gördükleri pis at?k sularda serinlemeye çal??acak. Pamuk tarlas?nda ?rgatl?k yapan insanlar serinlemek u?runa pamuk tarlas?n?n yan?ndan geçen kanallara girecek… Sonuç ise, dü?ünmek bile ürkütüyor insan?…

Son olarak ?unu söylemek gerekirse, ?anl?urfa ve ilçelerinde, Yerel yönetimler ve kaymakaml?klar kendi bölgelerindeki alanlarda gerekli önlemleri almalar? ve bölgelerinde insanlar?n serinleyebilecekleri alanlar? olu?turmalar? gerekiyor… Aksi takdirde yine bu yaz aylar?nda da kanallar da bo?ulma olaylar? ya?anacak. Birçok insan hayata veda edecek… Bizden hat?rlatmas?… Son pi?manl?k fayda vermez…

“En büyük yat?r?m insan merkezli yap?lan yat?r?mlard?r”

Sayg?lar?mla…

 

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA