Hepimiz Biriz Biz
İbrahim TORU
toru63@hotmail.com
01-08-2015

Binlerce yıl hepimiz bir arada beraber yaşamış kültürümüz
bir örf adetlerimiz bir hüznü ve sevinci beraber yaşamış birbirimize destek
olmuş birbirimize kol kanat gererek bu güzelim Ülkede beraber yaşarken şimdi ne
oldu da aramızda ayrı gayrı oluştu bunu düşünmemiz gerekmez mi kime ne fayda
sağlar kimi sevindirir kimi üzer bunları hesaplamamız gerekmez mi, hangimiz
hangimizden üstündür hangimiz hangimizden alttır bunun kriteri nedir hangi
kanunda vardır uygulaması var mıdır?   TÜRK?YE CUMHUR?YET?
VATANDAşLARI OLARAK; Türkler, ( Türkmen, Yörük, Tatar, Tahtacı, Terekeme ve Azeri)
Kürtler, Araplar, Gürcüler, Boşnaklar, Çerkezler, Arnavutlar, Lazlar, Hemşinler
ve Pomaklar ayrıca Türkiye de yaşayan Ermeni, Yahudi, Rum ve Süryani olarak hepimiz
aynı haklara sahibiz hepimiz birinci sınıf insanlarız etnik kökeni ne olursa
olsun Dini inancı ne olursa olsun Devlet nezdinde de hiç kimsenin hiçbir
kimseden hiçbir farkı ve bir ayrıcalığı yoktur. Eskiden bazı eksiklikler
yaşanmış olabilir ama bu durum şu anda düzeltilmiş ve hatta daha ileriye
gidilerek Doğu ve Güneydoğu için ekonomi açısından ve bazı yatırımlar babında
özellikle bu bölgelerin kalkınması için Devlet pozitif ayrımcılık yapmıştır.
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin kalkınması için huzuru için elinden geleni
yapmıştır. Biz Millet olarak ta elimizden geleni yapmak zorundayız. HUCURAT SURES?NDE
GEÇEN AYET? KER?MEDE; ??nsanların taife taife, millet millet ve kabile kabile
yaratılmalarının sebebini kavli şerifiyle, onların birbirlerini tanımaları ve
bu suretle yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunmaları olarak gösteriyor. Yoksa
bu farklılık, insanların birbirlerine karşı saygısızlık göstermeleri ve
tecavüzde bulunmalarına bir saik ya da âlemşümul insani değerleri ve vicdan
hürriyetini baltalayan bir unsur değildir? BED?ÜZZAMAN
HAZRETLER? DE;  ??nsanların kavim ve
kabile itibariyle farklı farklı yaratılmalarını, büyük bir ordunun fırkalara,
alaylara, taburlara ve bölüklere hatta takımlara kadar ayrılmasına benzetiyor.
Bu suretle her neferin muhtelif münasebetleri ve o münasebetlere göre
vazifeleri bilineceğini ve böylece o ordunun faklı efradının teavün düsturuyla
umumi bir vazife göreceklerini ve hayat-ı ictimaiyyenin düşmanların hücumundan
masun kalacağını belirtiyor. Yoksa bu tefrik ve inkısam birbirlerine karşı bir
rekabet ve muhalefet sebebi olsun değildir.? ?BAYRAKLARI BAYRAK
YAPAN ÜSTÜNDEK? KANDIR, TOPRAK EğER UğRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR? Bu mısralar Mithat Cemal Kuntay?ın kaleminden alınmış beni
ve inanıyorum ki birçok insanı en çok etkileyen mısralardandır. ?şte o Bayrak
Ay Yıldızlı Bayrağımızdır. Ve o Vatan güzelim Türkiye?mizdir. Bu millet bu
toprağı vatan yapmak için 1071 de Malazgirt?te, 1453?te ?stanbul?da, 1915?te
Çanakkale?de, 1919 da tüm ülkede canlarını seve seve vermiştir ve hala terör
örgütüne ve dış düşmanlara karşı vermektedir. Edirne?den Kars?a kadar olan bu
güzelim topraklarımız üzerinde yaşayan Milletimizin huzurunu kaçırmak ve
rahatlarını bozmak elbette ki harici düşmanlarımızın emelidir.   Harici ve dâhili düşmanlarımızın emellerine ulaşmaması için
hep birlikte hep beraber huzurlu ve münferih bir şekilde yaşamak için,
birbirimizi sevmemiz, birbirimizin Hürriyetine, Yaşam hakkına, Dini inancına,
Örfüne ve Adetlerine Saygı göstererek bu güzelim Ülkemizde ve aynı Gök Kubbenin
altında, semalarda dalgalanan şanlı Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesinde sevgi ve
barış içersinde Düşmanı çatlatırcasına kardeşçe yaşamalıyız. Çünkü Hepimiz
Biriz Biz   Sevgi ve Saygılarımla; 
Bu yazi toplam 2523 defa okunmuştur
Henüz yorum yapilmamis.
Yazarin Diger Yazilari