Memur Emeklisiysen Emeklemen Lazım
İbrahim TORU
toru63@hotmail.com
01-08-2015

      Anayasa'da yapılan son değişiklikle memurların yapacağı toplu sözleşme hükümlerinden memur emeklilerinin de yararlanacağı hükme bağlanmıştı. Ancak bu hükmün uygulamaya girebilmesi için yasal düzenlemenin bu şekilde çıkarılması gerekiyordu. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısına, anayasal hükmü de içerecek şekilde, emeklilerin toplu sözleşmeden yararlanmasının yönetmelikle düzenleneceği ifadesi eklenmişti. Ancak, tasarının ilk haline eklenen emeklilerle ilgili ifade daha sonra tasarıdan çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre ekonomi yönetimi, bunun nedenini soran memur sendikalarına "Emeklileri tasarıya yazmaya gerek yok. Yönetmelikle artış oranı aynen emekliye yansıtılacak" cevabını vermişler. Memur sendikaları ise tasarının bu haliyle yasalaşması halinde emeklilerin zam ve sosyal hakları konusunda yasal boşluk oluşacağı söylenmiş. Emeklilerin tasarıdan çıkarılmasının arka planında "çalışmayan eş ile çocuk yardımının" verilmemesi yatıyor.


      Memurlar çalıştıkları sürece çocuk ve çalışmayan eş yardımı alıyor. Bu yardım çocuk başına 15-30 TL. Ve çalışmayan eş içinse 141.TL. düzeyinde maaşına bir yardım ekleniyor tabi çalıştığı müddetçe, emekli olunca bu yardım kesiliyor acaba neden kesiliyor anlamış değilim ayrıca bunun yasal bir dayanağı da yok.


Böyle bir şey olabilir mi? ömrünü sana hizmet etmekle geçirmiş, belli bir hizmetten sonra emekli olmuş tam rahat etmesi gerekirken bu tür yardımları keserek emeklini süründürmüyorsun da  ne yaptırıyorsun acaba !!!


Emeklilikte sadece bu yardımlarımı kesiliyor hayır dahası var;


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelere tabi olarak çalışan kamu personeline maaş/aylık ücret dışında farklı oranlarda olmak üzere, 4639 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan 631 sayılı KHK hükümlerine göre Görev Tazminatı, 5473 sayılı kanun hükümlerine göre Denge Tazminatı ve 2008 yılında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3.maddesinde 24.07.2008 tarih ve 5793 sayılı Kanunun 46. maddesinin 4.fıkrası ile yapılan değişiklikle Ek Ödeme verilmektedir. Tabi bu kanun, Kanun Hükmünde Kararnamelerle desteklenerek ve en son Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:161) 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine ilişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca;


a)Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele


b)Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele,


c)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele,


ç)Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara,


15/01/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet Memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara denk gelen ek ödeme verilecektir. Buda unvan olarak en alt unvandaki yani hizmetli olarak görev yapan personele 486-500.TL. şef unvanındaki bir personele 700-750.TL Ek ödeme maaşına yansıtılmaktadır. Çalışanlarda durum böyleyken emekli olana verilen ek ödeme 54.TL.dir


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun   206. Maddesinde belirtildiği gibi erkek çocuklar 25 yaşına kadar kız çocukları ise  evleninceye kadar  aile yardımından faydalanırlar. Çalışanlarda bu durum uygulanırken, emekli olanların erkek çocukları 18 yaşından sora aile yardımından faydalanmıyor.  


Memur emeklisinin sendika kurma ve üye olma hakkında yok bu kadar Demokrasi paketlerinin açıldığı ve uygulamaya konulduğu bir dönemde, bu şunu gösterir emeklinin sahibi yok, emeklinin hak arama gibi bir hakkı yok, Anayasamızın sendika ile ilgili maddesinde emeklinin hiç adı bile yok.   


Anayasamızın ;51. Maddesinde ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununda, emeklilerin sendika kurabileceklerine dair bir düzenleme olmadığı gibi aksine bir ifade de bulunmamaktadır. Ayrıca Ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası antlaşmalar olan; ?nsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23/4 maddesinde, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslar arası Sözleşmenin 22. Maddesinde , ?nsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Avrupa Birliği Anayasası Temel Haklar şartının 12. Maddesinde de Sendika kurmanın herkesin hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir.


       Emekli olunca çalışmayan eş işemi giriyor, bakmakla mükellef olduğu çocuğunu yetiştirme yurdunamı bırakıyorda bunlara verilen yardımlar kesiliyor. Emekli olan baba erkek çocuğuna ücretini ödeyerek sigortalı yapmak zorunda kalıyor, çalışırken aldığı maaşın hem yarısı kesiliyor buda yetmez birde kendisinden alınan hakları, ücret ödeyerek geri almaya çalışıyor. Bu durum başka bir Ülkede varmı bilmiyorum ama bu durum emeklisini sefalete, sürünmeye, yoksulluğa sürüklemek değil de nedir?  bu hangi vicdana hangi akla sığıyor anlamakta zorluk çekiyorum.


Bir kedi dahi  ne kadar uysal olursa olsun sıkıştırıldığı zaman mutlaka seni tırmalar.       Umarım Devletimizin bu konuda yetkili organları unutmuş oldukları memur emeklilerini hatırlar ve yapılması gereken düzenlemeleri yaparak emekli vatandaşlarınında sendika haklarını, aile yardımlarını ve ek ödemelerini vererek, azımsanmayacak kadar olan bu kitle nin de huzurlu, mutlu ve hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürmeye imkan verilir. Bu konuda tabi bütün Memur Sendikalarınıda göreve davet ediyorum


Sevgi ve saygılarımla;


Bu yazi toplam 4796 defa okunmuştur
Henüz yorum yapilmamis.
Yazarin Diger Yazilari