Ölçme-Değerlendirme ve Merkezi Sınavlar
AZİZ KOYUNCU
AA
03-03-2016

Her yılın sonunda şirketlerde kar-zarar durumları ortaya konulup gerekli tedbirler bir plan dahilinde yapıldığı gibi eğitimde de ölçme ve değerlendirmelerin  periyodik bir şekilde yapılması gerekir. Anti-parantez olarak sunu vurgulayarak asil değinmek istediğim konuya geçmek istiyorum; devlet tarafından zorunlu yaptırılan sınav sayısının çok olmasının eğitimden asil beklenen sonucu ver(e)meyeceği birçok ülke (Kaliteli eğitim veren ülkelerde) ve eğitimciler tarafından çok açık ve net bir şekilde  ortaya konulmuştur.


    Merkezi sınav sayısının çok olmasının en belirgin zararlarından birisi de öğrencilerin sadece sınava yönelik öğrenmeye çalışması ve öğretmenlerin de sadece sınav endeksli planlama yapması ile  uzun vadede gerçek manada öğrenmeyi gerçekleştir(e)meme gibi sonuçlara sebebiyet vermektedir. 


   Sınav sayısının çok olmaması hiç olmaması anlamına gelmemelidir, tabi ki merkezcil sınavların olması gerekir ki öğrenci, öğretmen, idareci ve okulların performansı ölçülüp, eksiklerin telafisi adına gerekli planlamalar yapılabilinsin. 


     Ülkemizde mevcut merkezi sınav sisteminin (Ilkögretim ve liselerde) artı ve eksilerini konuşulup tartışılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle; Türkçe, fen bilgisi ve matematik gibi ana branşlarda öğrencilerin sınava tabi tutulup değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcut sistemimizde merkezi sınavlar sadece 6, 7 ve 8. sınıflara ve hepsi bir arada yapılmaktadır. Turkçe, Matematik, ve Fen bilimleri branşlarının sınav zamanları ayrı ve soru sayılarının daha fazla olması gerekir ki öğrencilerin seviyeleri daha net ölçülebilinsin. Ayni şekilde  öğrencilerin ilkokul ve lisedeki eğitim seviyelerinin (ana branşlarda) de belirgin sınavlarla yapılması gerekiyor.


  Bir yılda öğrenilen bir dersin sadece 20-25 test seklindeki sorularla ölçülmesinin çok mümkün ol(a)mayacağı gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekir! Özellikle türkçe gibi derslerde öğrencilerin yazma kabiliyetlerini geliştirilmesi adına kompozisyon sorularına yer verilmesinde çok faydalı olunacağının kanaatini taşıyorum. Fen bilgisi ve matematikte ise öğrencileri kritik düşünmeye sevk edici, ve onların muhakeme yeteneklerini geliştirmeye odaklı soruların ezber gerektiren sorulardan daha faydalı olacağı çok katidir.


   Tabi sene sonu yapılan merkezcil sınav tablolarına/sonuçlarına bakılmadan önce sene içerisinde okullarda yapılan deneme sınavlarının sonuçlarının öğretmen, ve idareciler tarafından ele alınması ve durumu kritik olan öğrenciler için geliştirme programlarının yapılması gerekir ki geç olmadan problemler çözülebilinsin, yoksa sene içerişinde çocukların ellerine deneme sonuçlarını verip gerekli tedbirler alınmadığı surece, sene sonunda yapılan asil sınavlarda büyük başarıların yakalanılacağı düşüncesi çok mantıklı olmasa gerek!


Bu yazi toplam 1020 defa okunmuştur
Henüz yorum yapilmamis.
Yazarin Diger Yazilari