SON DAKİKA

Kanal Urfa
Cevher Göçmez

Ate? dü?tü?ü yeri yakar

Ate? dü?tü?ü yeri yakar
Bu haber 22 Ekim 2011 - 16:48 'de eklendi

De?erli okuyucular Allah evlat ac?s?n? hiçbir insana göstermesin. Evlat ac?s? bekli de insano?lunun en zor s?nav?d?r ?u hayatta, kor ate?ten daha keskin… 19 Ekim günü Hakkari’den gelen ?ehit haberleriyle tüm yurtta yas vard? gözya?lar? sel oldu akt?, hala da akmaya devam ediyor. Biz de ?ehitlerimize Allah’tan rahmet diller, ailesine ba?sa?l??? ve Allah’tan sab?rlar niyaz ederiz.

Gerçek anlamda da ate? dü?tü?ü yeri yakar. “Vatan sa? olsun deriz” her zaman ?ehitlerimizin ard?ndan, yan?k yüreklerle “?ehitler ölmez, vatan bölünmez” deriz, “her ?ey vatan için” deriz hep kli?e laflar, hep ayn? “vatan, millet, Sakarya” sloganlar?. ?ehit cenazeleri daha yerdeydi ki bürokratlardan ve politikac?lardan benzer aç?klamalar geldi. En ?iddetli tepki tabi’i ki muhalefetten geldi. Say?n Kemal KILIÇDARO?LU hükümeti istifaya davet etti. Tabii ki bu beklenen bir tepkiydi. Her f?rsatta hükümeti ele?tiren muhalefetin böyle bir durumu atlamas?n? bekleyemezdik de?il mi?

Ancak bu kez farkl? olmamal? m?yd?? Her ?eyin, ba?ucumuzda y?llard?r egemenli?ini sürdüren diktatörlerin bile de?i?ti?i bir zamanda ana muhalefet partisi CHP’nin de de?i?mesini beklemek çok mu olurdu? Say?n K?l?çdaro?lu’na bir sormak laz?m bunlar? ve bir de “e?er siz sizler çözüm noktas?nda kendinize güveniyorsan?z buyurun birilerinin hangi koltukta oturdu?unun ne önemi var. Bu ülkenin fidanlar? k?rp?l?rken ailelerin feryad? ar?a yükselirken y?llard?r süren bu yaraya merhem olup milyonlar?n duas?n? almak sizin için yeterli de?il mi? B?rak?n ba?bakan?n koltuk merakl?l???n?. Be?eri koltuklar gelip geçicidir, e?er gerçekten sizler bu ülkede bu olaylar? yat??t?rabilecekseniz ne mutlu size ki yüreklerde asla y?k?lmayacak koltuklar?n?z olur. Halk aras?nda söylenen güzel bir söz vard?r size de hat?rlatay?m “Halep burada de?il meydan burada”. Çözece?iniz problem hele hele ülke meselesi olunca  daha neyi bekliyorsunuz?  Say?n Tayyip Erdo?an’?n sözleri kulaklarda ç?nl?yor “ak?l verece?inize icatlarda bulunun”. 

Say?n Kemal K?l?çdaro?lu  “herkes tutuklu herkes hapiste bu moralle terörle mücadele edilemez. Herkes dedi?iniz kim acaba? Gerçek  kader mahkûmlar? m? yoksa bu ülkede darbe yapabilmek için kendi vatanda?lar?n? bombalamak, kendi sava? uçaklar?n? dü?ürüp ülkeyi sava?a sokmak, en ac?s? da millet terör belas?ndan kan a?larken “?u heronlardan kurtulmak laz?m” diyerek kime hizmet etti?i belli olmayan Ergenekon davas?ndan tutuklu yarg?lanan ki?iler mi? Belki de tüm bunlar yalan ve hepsinin de suçsuz olduklar? ortaya ç?kacak mahkeme sonunda ama bizim ülke olarak savc?lar?n hâkimlerin verdi?i ve verece?i kararlara sayg?l? olmam?z gerekmiyor mu?

De?erli okuyucular bu vatan için can?n? seve seve veren askerlerimizden bahsetmek istiyoruz. E?er benim çözüm ad?na yapabilece?im ?ey can vermekse ben de can?m? seve seve veririm. E?er  çözümün nerede oldu?unu bilseydim saklamadan,evirip çevirmeden ve bir beklenti beklemeden yaln?zca ülkem için, yar?nlar?m?z için seve seve payla??rd?m bunu insanlarla payla??rd?m ve yapard?m. Bilenlere sözüm olsun buyurun daha ne duruyorsunuz öneri sizden gere?ini yapmak hükümetten. Yap?lmad??? takdirde siz hakl?s?n?z tabii ki hesab?n? da seçmen sorar bunun merak etmeyin. Ülke ad?na ne gerekiyorsa her fert yapmaya mükelleftir bu bilinmeli.

Lütfen bu vatan hepimizin e?er bizler bir çözüm biliyorsak ve söylemiyorsak biz vatan evlad? de?iliz demektir. Tekrar tüm ?ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ailelerine de Allah’tan sab?r dilerim.

BA?IMIZ SA?OLSUN!

  

 

 

                                                                                                                              

De?erli okuyucular Allah evlat ac?s?n? hiçbir insana göstermesin. Evlat ac?s? bekli de insano?lunun en zor s?nav?d?r ?u hayatta, kor ate?ten daha keskin… 19 Ekim günü Hakkari’den gelen ?ehit haberleriyle tüm yurtta yas vard? gözya?lar? sel oldu akt?, hala da akmaya devam ediyor. Biz de ?ehitlerimize Allah’tan rahmet diller, ailesine ba?sa?l??? ve Allah’tan sab?rlar niyaz ederiz.

Gerçek anlamda da ate? dü?tü?ü yeri yakar. “Vatan sa? olsun deriz” her zaman ?ehitlerimizin ard?ndan, yan?k yüreklerle “?ehitler ölmez, vatan bölünmez” deriz, “her ?ey vatan için” deriz hep kli?e laflar, hep ayn? “vatan, millet, Sakarya” sloganlar?. ?ehit cenazeleri daha yerdeydi ki bürokratlardan ve politikac?lardan benzer aç?klamalar geldi. En ?iddetli tepki tabi’i ki muhalefetten geldi. Say?n Kemal KILIÇDARO?LU hükümeti istifaya davet etti. Tabii ki bu beklenen bir tepkiydi. Her f?rsatta hükümeti ele?tiren muhalefetin böyle bir durumu atlamas?n? bekleyemezdik de?il mi?

Ancak bu kez farkl? olmamal? m?yd?? Her ?eyin, ba?ucumuzda y?llard?r egemenli?ini sürdüren diktatörlerin bile de?i?ti?i bir zamanda ana muhalefet partisi CHP’nin de de?i?mesini beklemek çok mu olurdu? Say?n K?l?çdaro?lu’na bir sormak laz?m bunlar? ve bir de “e?er siz sizler çözüm noktas?nda kendinize güveniyorsan?z buyurun birilerinin hangi koltukta oturdu?unun ne önemi var. Bu ülkenin fidanlar? k?rp?l?rken ailelerin feryad? ar?a yükselirken y?llard?r süren bu yaraya merhem olup milyonlar?n duas?n? almak sizin için yeterli de?il mi? B?rak?n ba?bakan?n koltuk merakl?l???n?. Be?eri koltuklar gelip geçicidir, e?er gerçekten sizler bu ülkede bu olaylar? yat??t?rabilecekseniz ne mutlu size ki yüreklerde asla y?k?lmayacak koltuklar?n?z olur. Halk aras?nda söylenen güzel bir söz vard?r size de hat?rlatay?m “Halep burada de?il meydan burada”. Çözece?iniz problem hele hele ülke meselesi olunca  daha neyi bekliyorsunuz?  Say?n Tayyip Erdo?an’?n sözleri kulaklarda ç?nl?yor “ak?l verece?inize icatlarda bulunun”. 

Say?n Kemal K?l?çdaro?lu  “herkes tutuklu herkes hapiste bu moralle terörle mücadele edilemez. Herkes dedi?iniz kim acaba? Gerçek  kader mahkûmlar? m? yoksa bu ülkede darbe yapabilmek için kendi vatanda?lar?n? bombalamak, kendi sava? uçaklar?n? dü?ürüp ülkeyi sava?a sokmak, en ac?s? da millet terör belas?ndan kan a?larken “?u heronlardan kurtulmak laz?m” diyerek kime hizmet etti?i belli olmayan Ergenekon davas?ndan tutuklu yarg?lanan ki?iler mi? Belki de tüm bunlar yalan ve hepsinin de suçsuz olduklar? ortaya ç?kacak mahkeme sonunda ama bizim ülke olarak savc?lar?n hâkimlerin verdi?i ve verece?i kararlara sayg?l? olmam?z gerekmiyor mu?

De?erli okuyucular bu vatan için can?n? seve seve veren askerlerimizden bahsetmek istiyoruz. E?er benim çözüm ad?na yapabilece?im ?ey can vermekse ben de can?m? seve seve veririm. E?er  çözümün nerede oldu?unu bilseydim saklamadan,evirip çevirmeden ve bir beklenti beklemeden yaln?zca ülkem için, yar?nlar?m?z için seve seve payla??rd?m bunu insanlarla payla??rd?m ve yapard?m. Bilenlere sözüm olsun buyurun daha ne duruyorsunuz öneri sizden gere?ini yapmak hükümetten. Yap?lmad??? takdirde siz hakl?s?n?z tabii ki hesab?n? da seçmen sorar bunun merak etmeyin. Ülke ad?na ne gerekiyorsa her fert yapmaya mükelleftir bu bilinmeli.

Lütfen bu vatan hepimizin e?er bizler bir çözüm biliyorsak ve söylemiyorsak biz vatan evlad? de?iliz demektir. Tekrar tüm ?ehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ailelerine de Allah’tan sab?r dilerim.

BA?IMIZ SA?OLSUN!

  

 

 

                                                                                                                              

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com